Islam Tentang Jabat Tangan atau Mushafahah dengan Lawan Jenis Bukan Mahram

ARASYNEWS.COM – Salam dengan berjabat tangan bersentuhan atau bersalaman (Mushafahah) kerap dilakukan oleh setiap orang saat bertemu tatap muka. Akan tetapi dalam Islam ada yang mengatur tentang ini, terutama bagi…

Read more »